Zwężenie przełyku u psów
  • Data: 11 Mar 2013
rys.nr 5

Choroby przełyku  wciąż stanowią duże wyzwanie dla klinicystów. Spowodowane jest to różnorodnością występujących zmian,  co powoduje, że   choroby te zostały podzielone na 10 kategorii: zapalenia, urazy (oparzenia chemiczne, przedziurawienia), przetoki, ciała obce, zwężenia, uchyłki, choroby czynnościowe, przepukliny okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego i  nowotwory.  Zwężenia przełyku   praktyce klinicznej są stosunkowo  rzadko diagnozowane,  a w przypadku postawienia rozpoznania  przysparzają trudności terapeutyczne.

Zapraszamy do pobrania pełnej treści artykułu

 

Skontaktuj się z nami:

Dodaj komentarz