Artykuł
  • Data: 11 Mar 2013
rys.nr 5

Choroby przełyku  wciąż stanowią duże wyzwanie dla klinicystów. Spowodowane jest to różnorodnością występujących zmian,  co powoduje, że   choroby te zostały podzielone na 10 kategorii: zapalenia, urazy (oparzenia chemiczne, przedziurawienia), przetoki, ciała obce, zwężenia, uchyłki, choroby czynnościowe, przepukliny okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego i  nowotwory.  Zwężenia przełyku   praktyce klinicznej są stosunkowo  rzadko diagnozowane,  a w przypadku postawienia rozpoznania  […]

  • Data: 11 Mar 2013

Endoskopia jest to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych w medycynie (również weterynaryjnej), polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów giętkich lub sztywnych (aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokarmowego, oddechowego, układu moczowego oraz innych jam ciała). Tkanki są widoczne jak przez lupę, można rozpoznać chorobę po wyglądzie obserwowanych zmian i pobierać próbki […]

  • Data: 11 Mar 2013
12

Kapłonowanie kogutów jest zabiegiem znacznie trudniejszym, niż kastrowanie ssaków, u których jądra zazwyczaj są umiejscowione w worku mosznowym. U ptaków jądra znajdują się w jamie brzusznej. Zapraszamy do pobrania pełnego artykułu Skontaktuj się z nami: Email: endovet@endovet.pl Telefon: +48 504 188 874

  • Data: 11 Mar 2013
Chłoniak u kota

Chłoniak jest najczęstszym nowotworem układu krwiotwórczego u kotów. Celem pracy było opisanie przypadku złośliwego chłoniaka jamy nosowej. Zapraszamy do lektury. Artykuł do pobrania tu: Chłoniak jamy nosowej u kota