Kolonoskopia

Metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Polega ona na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą i przesłaniu obrazu na zewnątrz. Do tego celu wykorzystuje się giętki instrument zwany kolonoskopem. Podczas kolonoskopii możliwe jest pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badan histopatologicznych a także wykonywanie drobnych zabiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów.

Obraz oceniany jest bezpośrednio podczas badania i jednocześnie rejestrowany. Rejestracja obrazu daje możliwość późniejszej konsultacji zaobserwowanych zmian u specjalistów a w perspektywie czasu,obiektywną ocenę regresji lub nasilenia patologicznych procesów. Demonstracja obrazu Opiekunom zwierzęcia pomaga lepiej zrozumieć istotę choroby i ułatwia współpracę między Właścicielem a lekarzem.

 

WSKAZANIA DO KOLONOSKOPII