Laryngoskopia

Laryngoskopia powinna być wykonana u wszystkich zwierząt, u których stwierdzono objawy takie jak przewlekły kaszel, zmiana lub utrata głosu, przy deformacjach okolicy gardła czy podejrzeniu ciał obcych. Obraz oceniany jest bezpośrednio podczas badania i jednocześnie rejestrowany. Rejestracja obrazu daje możliwość późniejszej konsultacji zaobserwowanych zmian u specjalistów a w perspektywie czasu,obiektywną ocenę regresji lub nasilenia patologicznych procesów. Demonstracja obrazu Opiekunom zwierzęcia pomaga lepiej zrozumieć istotę choroby i ułatwia współpracę między Właścicielem a lekarzem.

Badanie umożliwia pozyskanie materiału do badań cytologicznych, histopatologicznych i pobranie wymazów bakteriologicznych. Umożliwia diagnostykę porażenia krtani.

Zabieg ma charakter terapeutyczny w przypadku usuwania ciał obcych, polipów czy zmian nowotworowych

Badanie wymaga sedacji zwierzęcia

 

WSKAZANIA DO LARYNGOSKOPII